โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

กันยายน 26, 2010

คำขวัญ

เรียนเด่น  เล่นดี  วจีโสภิต  จริตงาม

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน-ขาว

สีน้ำเงิน หมายถึง ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น ศูนย์รวมน้ำใจเข้มข้น

สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์

วิชาการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสุขภาพอนามัย  ใฝ่ใจศิลปะ  มีทักษะในการทำงาน

ประสานใจชุมชน  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ประเมินผลตามสภาพจริง

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ทั้งคุณครู นักเรียน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะพัฒนาให้โรงเรียนตรงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด ให้ได้  ด้วยความมุ่งมั่น เป็นใจหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสานฝันเพื่อวันข้างหน้าของลูก หลานเรา ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553 ขอทุกท่านเป็นกำลังใจ เอาใจช่วยพวกเราด้วยค่ะ

โครงการเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงได้จัดการศึกษาสนองนโยบายของรัฐบาล  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

คำว่า ฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึ้นโดยผู้ปกครองจ่ายลดลงจาก ร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาสพัฒนาถึง 600 โรงเรียนทั่วประเทศ

โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ

  • ค่าเล่าเรียน
  • แบบเรียน
  • เสื้อผ้า
  • ค่าอุปกรณ์การเรียน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นกำลังใจให้คุณครูคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทุกท่านที่ได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ วิชาชีพครู เมื่อท่านได้บรรจุและมีอาชีพเป็นครูแล้วจงพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพให้ได้ ส่วนท่านที่กำลังรอเรียกบัญชีก็พยายามอ่านและศึกษาตำรับตำราไว้เผื่อ….อนาคต ไม่แน่ไม่นอน สอบครั้งนี้ขึ้นบัญชี แต่ สอบครั้งหน้าอาจได้บรรจุรอบแรกก็เป็นได้ ด้วยความปรารถนาดี โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอ

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง Web blog

กำลังปรับปรุง ตั้งแต่วันที่26 กันยายน-10 ตุลาคม 2553

direct by ภาณุวัฒน์  พรพนม

Advertisements